COVID 19

För oss på Asecs är besökares och anställdas hälsa och säkerhet väldigt viktigt. Därför har vi nu i samband med coronaviruset valt att genomföra ett antal åtgärder för att bidra till att minska risken för smittspridning i samhället. Bland annat ökar vi frekvensen för städning och erbjuder handdesinfektion och handtvätt.


FAQ

Är det några butiker som har stängt?
Enskilda butiker kan ha valt att stänga sina butiker eller avvika från minimi-öppettiderna. Vi ber dig därför att söka informationen på respektive butiks-sida, där vi uppdaterar kontinuerligt https://asecs.se/butiker/

Varför har vissa butiker andra öppettider?
Enskilda butiker kan ha valt att stänga sina butiker eller avvika från minimi-öppettiderna. Vi ber dig därför att söka informationen på respektive butiks-sida, där vi uppdaterar kontinuerligt https://asecs.se/butiker/.

Hur undviker ni att personalen blir sjuka eller sprider smitta?
Vi på Asecs är måna om anställda i våra butiker och restauranger. All personal har tagit del av tydliga riktlinjer och checklistor för att hindra eventuell smittspridning. Den interna informationen finns tillgänglig för alla, exempelvis i personalrum och i vår interninformations-app. Riktlinjer och rutiner uppdateras hela tiden, efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur hjälper ni era butiker genom krisen?
Vi gör allt vi kan för våra butiker i denna svåra situation och försöker att komma med åtgärder och förslag som är relevanta för våra hyresgäster. Vi rättar oss efter myndighetsbeslut och Folkhälsomyndighetens riktlinjer, men vi följer också Fastighetsägarnas rekommendationer. I dessa finns åtgärder kring exempelvis öppettider och hyresbetalningar som vi tillämpar. Vi har även startat upp en rad initiativ under den pågående kampanjen #supportyourlocaljkpg.

Vi uppmuntrar alla våra kunder att fortsätta stödja våra handlare – allas insatser räknas nu!

Varför stänger inte Asecs?
Vi på Asecs följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i nuläget finns inga rekommendationer om att stänga köpcentrum. Asecs är en fortsatt viktig plats för den som behöver handla.

Kommer Asecs att stänga?
I dagsläget finns inga planer på att stänga centret, såvida det inte kommer nya rekommendationer eller riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller regeringen.Det här gör vi på Asecs för att förhindra smittspridning

• Vi ökar frekvensen för städning på Asecs. Det innebär att vi lägger extra stort fokus på städning och rengöring av frekvent använda ytor. Det kan till exempel handla om ledstänger, hissknappar och handtag. Lyssna på lokalvårdaren Linda Alsed som intervjuas i P4 Jönköping om Asecs utökade städrutiner. https://sverigesradio.se/avsnitt/1471231

• Vi ökar frekvensen för städning av toaletter och skötrum. 

• Vi uppmanar besökarna till god handhygien och att använda handdesinfektion. Vi sätter upp stationer med handdesinfektion vid till exempel restaurangtorget, entréer och kundgång.

• Vi går ut med checklistor till alla butiker och restauranger på Asecs med information om rutiner för att förhindra smittspridningen och vad de själva kan göra för att bidra.

• Vi väljer att tills vidare hålla lekplatsen vid entré C stängd. Det gör vi i förebyggande syfte för att bidra till att minska risken för smittspridning.

• För att luften på Asecs ska vara så fräsch som möjligt kör vi maximal ventilation under öppettiderna och även några timmar före och efter stängning.


Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen kring spridningen av coronaviruset och följer regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Vi hoppas att alla människor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer – att stanna hemma om du har förkylningssymtom eller är sjuk. Du är varmt välkommen till Asecs butiker när du är frisk! Tack för att du hjälper till att minska virusspridningen i samhället.

Ta hand om varandra!