Integritetspolicy

Vi ansvarar för dina personuppgifter
Asecs, ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Asecs (ägs av Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt AB)
Kompanigatan 36
553 05 Jönköping

Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på info@asecs.se.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
För att förhindra att personuppgiftsincidenter ska inträffa och för att minimera risken att personuppgifter förloras, har Asecs vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Bolaget utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Hur vi samlar in dina personuppgifter
Asecs sparar dina personuppgifter när du beställer tjänster, registrerar dig för evenemang, söker en tjänst, fyller i ett kontaktformulär. Sparade personuppgifter kan vara namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, betalningsinformation, korrespondens och annan information som du lämnat till oss.

Vid vissa situationer kommer vi att be om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Då kommer du alltid att få tydlig information om vad du samtycker till och du har rätt att när som helst återkalla samtycket. Asecs samlar även in information om hur besökare använder webbplatsen, vilka sidor som besökts och varifrån besökarna kommer. Informationen är inte på individnivå och hämtas via CMS-system och IP-adress.

Hur vi använder dina uppgifter
Asecs sparar enbart de personuppgifter som behövs för respektive ändamål och som kan resultera i att du får bättre information, upplevelse och service. De sparade personuppgifterna används huvudsakligen för att:
• Tillhandahålla god service
• Säkerställa snabb korrespondens
• Förbättra kundupplevelsen
• Optimera vår webbplats
• Marknadsföra och informera

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte behöver på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller andras rättigheter. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur länge och var vi sparar dina uppgifter
Asecs sparar endast personuppgifter så länge de är relevanta för syftet de samlats in för. Vi behandlar alltid dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ett registerutdrag på vilka uppgifter vi har sparat om dig och det kan du göra kostnadsfritt en gång om året. Begäran ska vara skriftlig och innehålla namn, personnummer och underteckning. Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter och kan även begära att vi ska radera dem. Du har också rätt att återkalla samtycket till behandlingen av dina personuppgifter och kan när som helst begära att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Är du missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Cookies
Asecs använder cookies för att anpassa och optimera innehållet samt analysera trafik på webbplatsen. Läs mer om vår hantering av cookies på www.asecs.se/cookies

Ändringar i integritetspolicy
Asecs förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller göra justeringar i denna policy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på www.asecs.se. Om vi gör större förändringar i integritetspolicyn kommer du att underrättas.