Äldre men inte gammal

De är erfarna, livskraftiga och över 60 år. Bakom utställningen ”Äldre men inte gammal” står fotografen Evelina Carborn, som fotograferat 22 personer över 60 år för att belysa mångfald och problematiken i att klumpa ihop människor i grupper som ”äldre”, ”seniorer” och ”pensionärer”. Genom utställningen vill fotografen och Alecta visa upp en mer sanningsenlig bild av de vi kallar äldre.

Utställningen är ett samarbete mellan Alecta och Evelina Carborn. Den består av porträtt av 22 personer som är äldre, men inte gamla. Besök gärna utställningen på Asecs mellan den 2 december och 9 januari. Du hittar utställningen i entré B.